Kompressionsklasser för stödstrumpor

Trycket i stödstrumpor ökar blodcirkulationen i fötter och ben. Strumporna finns med olika högt tryck/kompression som passar för olika problem och åkommor. Generellt gäller att svårare åkommor behandlas med högre tryck.

Detta tryck mäts i mmHg och ytterligheterna är ca 12 mmHg till ca 46 mmHg. Högre siffra innebär ett högre tryck. Dessa delas sedan in i olika spann som utgör tryckklasser/kompressionsklasser (se nedan). Det cirkulerar lite olika definitioner på internet men nedanstående ska vara de officiella klasserna.

Kompressionsklass 1

Stödstrumpor i kompressionsklass 1 (CCL1) ger ett lätt tryck och har en kompression vid ankeln på 15-21 mmHg.

Klass 1 är den klart vanligaste kompressionsklassen och rekommenderas för dig som har lättare besvär så som trötthetssymptom i benen, liten svullnad, begynnande åderbråck, etc. Används till exempel ofta vid längre flygresor samt av gravida.

Sammanfattningsvis är kompressionsklass 1 det du normalt ska börja med och vi har ett mycket stort utbud i olika material som bomull, bambu och nylon.

Kompressionsklass 2

Stödstrumpor i kompressionsklass 2 (CCL2) har kompression på 23-32 mmHg.

Klass 2 används när något högre tryck krävs som till exempel vid svåra trötthetssymptom i benen, svåra åderbråck, venösa bensår, lymfödembehandling, eller efter en blodpropp. Vi rekommenderar att alltid tala med läkare innan användning av stödstrumpor i klass 2.

Här hittar du vårt utbud av strumpor i kompressionsklass 2 som ännu så länge är ganska begränsat.

Kompressionsklass 3

Kompressionsklass 3 ger mycket hård kompression (34-46 mmHg) och används vid svåra tillstånd.

Dessa stödstrumpor kan behöva måttbeställas och på Stödstrumpor365 erbjuder vi inga produkter i denna kompressionsklass.

Sammanfattning, vad ska jag välja?

Ju högre mmHg desto högre tryck. Den vanligaste tryckklassen är klass 1 och du ska normalt börja med dessa.

En del problem kräver högre tryck och då kan klass 2 bli aktuellt. Vi rekommenderar dig att prata med medicinsk personal före användning av dessa.

Stödstrumporna ska ha ett graderat stöd, det vill säga att trycket är högre kring ankeln än upp mot knät. Annars finns risk att stödstrumporna får motsatt effekt.